close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
   strona gwna 
 

 

 Krajowe Szkolenie Karate W.S.I. - Wałcz, 06-07.11.2010

W dniach 06-07 listopada w Waczu odbyo si Krajowe Szkolenie Karate W.S.I. w ktrym uczestniczyo 123 zawodniczek i zawodnikw z Czuchowa, Chojnic, Sopotu, Granowca, rody Wlkp., Lubaczowa, czycy, Poddbic, Uniejowa, Poznania, Ostrowa Wlkp., Tuczna i Wacza. Szkoleniu  Krajowemu towarzyszyo 2 Szkolenie Grupy Dan w ktrym wzio udzia 51 osb oraz Szkolenie Sdziowskie w ktrym uczestniczyo 26 kandydatw. Zajcia prowadzili: Sensei Zbigniew Ruta /4 Dan/, Sensei Maciej Grubski /4 Dan/, Sensei Karolina Pytel /3 Dan/, Sensei Zbigniew Koco /2 Dan/. Impreza zakoczya si wielkim sukcesem organizacyjnym i szkoleniowym ! cznie odbyo si 9 godzin zaj treningowych, 3 godziny zaj teoretycznych, egzaminy sdziowskie oraz egzaminy na stopnie uczniowskie.

       
       

Zajcie Szkolenia Krajowego w grupie treningowej 9-7 Kyu prowadzia Sensei Karolina Pytel /3 Dan/. Treningi koncentroway si na programie egzaminacyjnym na 7 i 6 Kyu. Ciekawym wiczeniem byo zastosowanie kihonu na 6 Kyu w praktyce z ktrym nie wszyscy potrafili sobie poradzi. Ponadto w tej grupie dokonano standaryzacji kata Heian 1-2-3 oraz przewiczono kata w wersji Omote i Ura oraz ich Kage-bunkai. Niedzielny trening w tej grupie prowadzi Sensei Zbigniew Ruta /4 Dan/, ktry powici go w caoci Kihon-ippon-kumite. Przewiczono kumite w wersji Omote i Ura a take w wersji Hente i Sente. Sporo miejsca zostao take powicone zagadnieniu mental power /siy psychicznej/ w w tego rodzaju walce. Najmodsi zawodnicy mimo zmczenia wspaniale sobie poradzili w tym trudnym zagadnieniem.

       
       

Zajcia Szkolenia Krajowego w grupie starszej 6-1 Kyu + Dan prowadzi Sensei Zbigniew Ruta /4 Dan/ oraz Sensei Maciej Grubski /4 Dan/. Sensei Ruta podczas rozgrzewki wprowadzi Heian 1-5 Bunkai Omote wykonywane bez partnera jako forma. Nastpnie cay trening powici programo na Shodan. Przewiczono Kihon wedug starych wymaga, Kihon na Shodan wedug C.Fugazzy, Kihon na Shodan wedug D.Marchini, Kihon na Shodan wedug nowych wymaga oraz na koniec zaj przewiczono zastosowanie kihonu na Shodan wedug nowych wymaga. Dla podkrelenia jak wiczenie takiego programu wpywa na moliwoci najmodszych studentw Sensei Ruta wybra dwch modych studentw z 5 Kyu /Maciej wistun - Wacz, Micha Herman - Tuczno/ i kaza im wykona zastosowanie kihonu na 1 Dan w wiczeniu parami. Chopcy wykonali swj pokaz bezbdnie za Sensei Ruta zada zebranym pytanie: Jak mylicie jaki poziom techniczny bd mieli ci chopcy kiedy bd zdawali na 1 Dan ? Pokaz nagrodzono zasuonymi oklaskami.

Drugi z treningw rwnie czy si z pierwszym. Rozpocz si od oporowania kombinacji nr 4 z programu na Shodan nastpnie powtrzenie nowy kihonu na ten stopie oraz wprowadzono stary program egzaminacyjny na Nidan ze szczeglnym uwzgldnieniem poruszania si typu yori-ashi, kaiashi, tsugi-ashi oraz kombinacji Nidan-enka oraz Shiho-uke-kime. Pod koniec zaj Sensei Ruta wprowadzi nowy program na Nidan.

       
       

Trzecie zajcia poprowadzi Sensei Maciej Grubski /4 Dan/. Tematem zaj byo zagadnienie timingu w treningu karate, zasad oraz sposobw jego wiczenia w technikach podstawowych karate. Sensei Grubski wykaza si ogromn wiedz ktra znalaza pene zastosowanie w prezentowanych rozwizaniach taktycznych oraz ich pniejszym omwieniu. Zagadnienia poruszone przez Sensei Grubskiego pokazay jak zoonym elementem jest strategia walki oraz jej taktyka. Wszyscy mogli si take przekona, e zrozumienie tych elementw prowadzi do kontroli nad przeciwnikiem a w wersji mistrzowskiej na takim kierowaniu nim, aby rozbi i porusza si dokadnie tak jak tego chcemy.

       
       

Szkolenie Grupy Dan prowadzi Sensei Zbigniew Ruta /4 Dan/. Pierwsze zajcia rozpoczto od powtrzenia Heian 1-5 Bunkai Omote, nastpnie odby si pokaz sposobu nauczania Jiyu-ippon-kumite, objaniono dystans Issoku-ito /Tekima/, zasady poruszania si, rodzaje ataku w wersji podstawowej i rozszerzonej oraz poruszono zagadnienie timingu w Jiyu-ippon-kumite. Pod koniec treningu wprowadzono ciekawe wiczenie elementw taktyki w jiyu-kumite: kake-waza, oji-waza /go-no-sen, uke-waza/ oraz nidan-enka.

Drugi z treningw Grupy Dan rozpocz si od oporowania kombinacji nr 1 z programu Nidan. Nastpnie powtrzno nowy kihon na Nidan oraz przewiczono elementy zastosowania tego kihonu w kumite. wiczenia to sprawio sporo problemw w praktyce. Jedank po pewnym czasie przyszo zrozumienie i udao si wykona je na zadowalajcym poziomie. Trening zakoczya standaryzacja kata Enpi oraz kata Jitte. Pod koniec zaj Sensei Ruta zapyta kto chciaby na ochotnika wykona cay kihon na 2 Dan w penej kontynuacji bez zatrzymywania si ? Oczywicie zgosi si Sensei Pawe Zieliski /2 Dan/ z Czuchowa. Sensei Zieliski rozpocza bardzo mocno i bardzo szybko jednak ju po kilku ruchach pojawio si zawahanie za po kilku nastpnych technikach mae zatrzymanie. Kiedy skoczy Sensei Ruta z umiechem stwierdzi, e Sensei Zieliskiemu wydawao si, e zna kihon na 2 Dan... Oczywicie wszyscy wiedzieli jak trudno jest wykona te zadanie. Pokaz by bardzo dobry, problem jednak bya nie tyle znajomo programu ile uzyskanie stanu wewntrznej medytacji /nie mylenia o niczym/ podczas wykonywania tak szybkiego kihon. Nastpnie Sensei Ruta poprosi Sensei Karolin Pytel /3 Dan/ o demonstracj. Pokaz kihonu na Nidan zrobiony zosta perfekcyjnie: szybko, bez zatrzymania i bez jakiegokolwiek zawahania. Sensei Pytel nagrodzona zostaa oklaskami za prowadzcy zajcia stwierdzi, e to prawdziwy test tego czy znamy program czy te nie, nawet jeeli techniki kombinacji wykonywanych na tak duej szybkoci s sabe /brak kime/ to jednak mamy szans przekonania si o tym czy znamy ju kihon czy te jeszcze powinnimy nad nim jeszcze popracowa...

      

       
       


Ostatni trening Grupy Dan rozpocz si od oporowania technik i zastosowania kihonu na Shodan w praktyce. Nastpnie powtrzeno nowy kihon na 1 Dan, kata Kanku-dai, nowy kihon na Nidan, kata Enpi oraz Jitte. Kolejny element treningu nawizywa do  zaj powiconych Jiyu-ippon-kumite. Rozwinito elementy treningu kumite, wprowadzono podwjne atatki technikami podstawowymi oraz sposoby przejcia inicjatywy w kumite /henka kumite/. Pod koniec zaj Sensei Ruta poprosi o pokaz kombinacji kumite Sensei Karolin Pytel /3 Dan/ i Sensei Piotra Zieliskiego /1 Dan/, aby pokazali na penej szybkoci zastosowanie kombinacji na 2 Dan. Jak stwierdzi "modzi" maj szans pokaza to lepiej. Rwnie ten pokaz wypad znakomicie i nagrodzono go rzsistymi oklaskami.

       
       

Zajcia z 26 kandydatami na sdziw W.S.I.Poland poprowadzi nowy Przewodniczcy Komisji Sdziowskiej Sensei Zbigniew Koco /2 Dan/. Podczas sobotnich zaj teoretycznych przekaza kandydatom podstawowe zasady sdziowania, zaznajomi zebranych z gestami sdziowskimi sdziego naronikowego /Fukushin/, sdziego planszowego /Sushin/ oraz obowizkami arbitra /Kansa/. Wszyscy kandydaci otrzymali materiay pomocnicze w postaci tekstw, rysunkw, zdj, itp. Podczas zaj przewiczono take najwaniejsze elementy zwizane z wyjanieniem, wydawaniem orzeczenia,  nakadaniem kar  i przyznawaniem punktw. W niedziel rano odby si test egzaminacyjny /5-10-15/, na ktrym kandydaci sprawdzili swoj wiedz. Po sprawdzeniu testw postanowiono przyzna wszystkim licencje sdziowskie /w niektrych przypadkach nisze w stosunku do tych o jakie wnosili kandydaci/. List sdziw W.S.I.Poland moecie zobaczy w zakadce Komisji Sdziowska.

       
       

Podczas szkolenia odbyo si take Walne Zebranie Czonkw W.S.I.Poland na ktrym omwiono najwaniejsze sprawy organizacyjne na najbliszy okres oraz wytyczono kierunki rozwoju organizacji na przyszy rok ktry bdzie dla W.S.I.Poland niezwykle wany ze wzgldu na wizyt w maju Sensei Hiroshi Shirai /9 Dan/ oraz w listopadzie Sensei Dario Marchini /6 Dan/ i Sensei Cristina Restelli /6 Dan/.

Szkolenia w Waczu zakoczyy egzaminy na stopnie uczniowskie, ktre w przewaajcej iloci przypadkw zakoczyy si sukcesem zdajcych. Na stopnie uczniowskie egzaminowali:

Sensei Zbigniew Ruta /4 Dan/
Sensei Karolina Pytel /3 Dan/
Sensei Roman Hurny /2 Dan/
Sensei Pawe Zieliski /2 Dan/

Organizatorzy szkolenia serdecznie dzikuj Pani Marii Grzechowiak, Panu Piotrowi Grzechowiak oraz Panu Krzysztofowi Gwizdale za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu imprezy.

Foto: Piotr Zieliski

 


 
    projekt, wykonanie: Dekorus