close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
   strona gwna 
 

 

 Sensei Shirai , Sensei Marchini, Sensei Restelli - Braunschweig

W dniach 13-14 czerwca 2009 roku w Braunschweigu odbyo si szkolenie z Sensei Hiroshi Shirai /9 Dan/, Sensei Dario Marchini /6 Dan/ i Sensei Cristina Restelli /6 Dan/. Organizatorem szkolenia by Matthias Rohde /5 Dan/ z Klubu Shotokan Braunschweig. Podczas szkolenia oprcz 4 sesji treningowych odbyy si take egzaminy na stopnie mistrzowskie dla grupy W.S.I.Poland. W szkoleniu uczestniczyo ok 200 osb z Niemiec, Woch, Austrii i Polski. Nasz organizacj reprezentowao 18 osb z Wacza, Czuchowa i Ostrzeszowa. Przygotowania do egzaminu trway niemal rok.  Oprcz intensywnych treningw w klubie kandydaci brali udzia w kilku szkoleniach krajowych i zagranicznych.

       

Szkolenie rozpocz jak zwykle trening z Mistrzem Shirai. Obejmowa sprawdzenie poziomu umiejtnoci grupy zaawansowanej /1 Kyu + Dan/.  Powtrzono kata z grupy Heian oraz program egzaminacyjny na 1 Dan. Wiele miejsca powicono zastosowaniu materiau egzaminacyjnego w kumite.  Trening nie by zbyt intensywny jednak nastpne  zajcia z Mistrzem Marchini byy zdecydowanie odmienne. Sensei Marchini oraz Sensei Restelli w cigu 2 godzin przerobili program egzaminacyjny na 1 i 2 Dan. Wiele miejsca powicili kata Kanku-dai, Enpi, Bassai-sho a take kumite. Trening ten da si wszystkim we znaki. Pot la si z naszych zawodnikw strumieniami  niestety na odpoczynek nie byo czasu. Tu po treningu do sali wkroczy Sensei Hiroshi Shirai i rozpocz si egzamin na stopnie mistrzowskie.

       

Do egzaminu przystpili zarwno modzi jak i dojrzali zawodnicy. Kady z mocnym postanowieniem aby da z siebie wszystko. Najpierw obowizkowa prezentacja technik rcznych i nonych uoonych w kombinacje, czyli tzw. kihon. Tutaj nie byo wtpliwoci, niemal wszyscy otrzymali ocen dobr.  Potem nastpia prezentacja form ruchowych /kata/. W tej czci egzaminu oceny byy ju bardziej zrnicowane, ale mieciy si w rodkowym przedziale od 3,5 do 4,5 Na samym kocu odbyy si wolne walki /kumite/.  Pomimo dobrego przygotowania ta cz egzaminu okazaa si najtrudniejsza. Oceny byy bardzo  zrnicowane i mieciy si w przedziale od 2,5 do 4,5 Warto w tym miejscu zauway, e Sensei Shirai nikomu jeszcze nie postawi oceny 5,0 poniewa jak sam mwi gdyby kto otrzyma tak ocen oznaczaoby to, e jest  doskonay a doskonao, ktra w sztukach walki jest celem wieloletniego treningu nie istnieje. Moemy si do niej zbliy, ale nigdy nie moemy jej osign.  W tej sytuacji cena 4,5 jest szczeglnym wyrnieniem… Oceny takie otrzyma m.in. Sensei Pawe Zieliski /4 - 4,5 - 4,5/ z Czuchowa. To najwysze oceny u Mistrza Shirai jakie na egzaminie kiedykolwiek otrzyma karateka z W.S.I.Poland. Gratulujemy !!!

       

Na koniec nastpio omwienie wynikw egzaminu. Przewodniczcy W.S.I.Poland - Zbigniew Ruta nie kry zadowolenia, jego praca szkoleniowa otrzymaa wysok ocen. Sensei Hiroshi Shirai pogratulowa mu rezultatw oraz stwierdzi, e poziom umiejtnoci technicznych kandydatw za kadym razem jest coraz wyszy. Wkrtce odczytane wyniki potwierdziy sowa Mistrza. Na pierwszy stopie mistrzowski promocj uzyskali:

1/ Monika Smodis - Wacz
2/ Micha Czechowski – Wacz
3/ Piotr Pauter – Wacz
4/ Maciej Maciejewski – Wacz
5/ Hubert Tomaszewski – Wacz
6/ Andrzej Biesiada – Wacz
7/ Krzysztof Gwizdaa – Wacz
8/ Piotr Grzechowiak – Wacz
9/ Micha Rnowski – Wacz
10/ Bogdan Czaban – Wacz

Na drugi stopie mistrzowski promocj uzyska:

11/ Wiktor Olejnik – Wacz 
12/ Pawe Zieliski – Czuchw

       

Po egzaminie w Polskiej ekipie wybucha wielka rado. Wiele z osb obserwujcych egzamin przybiego pogratulowa sukcesu zawodnikom a take Przewodniczcemu W.S.I.Poland.  Niestety na witowanie nie byo zbyt wiele czasu. W niedziel rano kolejne 3 godziny zaj z Mistrzem Shirai. Pomimo zmczenia  wszyscy starali si jak najlepiej zademonstrowa przed Mistrzem za ten niemal wycznie skoncentrowa si na Polakach uczestniczcych w szkoleniu. Oczywicie sam trening rwnie przeznaczony by dla  naszej ekipy. Niemal 2 godziny powicono zagadnieniu walki i metodyce jej nauczania.  Nastpnie asystenci Mistrza zademonstrowali kata Jitte za Sensei Shirai objani szczegowo bunkai tego kata.

       

Taki wynik egzaminu nie byby moliwy bez 5-letniej wsppracy z Sensei Shirai oraz pomocy szkoleniowej jakiej udzialaj nam wielokrotnie Sensei Marchini i Sensei Restelli. Dzikujemy !

Arigato gozai mashita ! Oss !

 

Foto: Zesp


 
    projekt, wykonanie: Dekorus